Pages Menu
Categories Menu
Zaburzenia dysocjacyjne

Zaburzenia dysocjacyjne

mam w domu inhalator na astmę Flixotide 125

Zaburzenia te w psychologii określa się jako mechanizmy obronne. Psychika osoba chorej w celu uzasadnienia swoich działań bądź odwrócenia uwagi tworzy dolegliwości fizyczne. Objawy uszkodzenia fizycznego mają pozwolić uniknąć przykrych uczuć i lęku.

Przy tej chorobie można spotkać się z wieloma odmianami zaburzeń dysocjacyjnych:

Amnezja dysocjacyjna to utrata pamięci spowodowana silnym urazem psychicznym. Może to być całkowita odmiana gdzie dochodzi do utraty własnej tożsamości bądź częściowa gdzie zapominane jest dane wydarzenie.

Fuga dysocjacyjna to impulsywnie podejmowana ucieczka przez osobę chorą, która nie jest w stanie wyjaśnić czemu to zrobiła.

Stupor dysocjacyjny inaczej zwany osłupieniem to reakcja na szok psychiczny. Przy nagłym odczuciu lęku bądź strachu następuje unieruchomienie ciała. Może nawet dojść do braku wypowiedzi pomimo jasnej świadomości.

Zaburzenia tożsamości to choroba, która objawia się występowaniem u chorego przynajmniej dwóch osobowości. Zazwyczaj jedna osobowość nie ma pojęcia o istnieniu pozostałych. Osobowości te mogą różnic się od siebie pod wszelkimi względami(np. płeć, iloraz inteligencji, ostrość wzroku). Do takich zaburzeń może dojść w przypadku traumatycznych przeżyć. Nie możność przyjęcia do świadomości zdarzeń zewnętrznych może doprowadzić do emocjonalnego rozregulowania co w najgorszych przypadkach kończy się rozdzieleniem osobowości.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *