Pages Menu
Categories Menu
Leczenie zaburzeń nerwicowych

Leczenie zaburzeń nerwicowych

nazwa leku Choligrip HOT przyciąga bardzo wielu klientów Vizendo 5mg

Leczenie zaburzeń nerwicowychW przypadku choroby nerwicowej głównym sposobem leczenia jest psychoterapia i farmakoterapia. Pierwsza metoda pozwala na określenie objawów i bodźców wywołujących odczucia lękowe.

Daje ona także możliwości zmiany zachowania i przerwania tego błędnego koła. Podczas terapii poznawczo-behawioralnej eliminuje się to sprzężenie zwrotne między lękami a zaburzeniami wegetatywnymi.

W przypadku farmakoterapii wykonuje się leczenie objawowe, które ogranicza występującemu chorego objawy. Leki anksjolityczne czyli przeciwlękowe mają zmniejszyć odczucia lęku, niepokoju czy napięcia emocjonalnego.

Dodatkowym lekki te działają w sposób uspokajający i nasenny. Leki przeciwlękowe stosowane są najczęściej, kiedy nie można podjąć psychoterapii.

Drugą grupą leków są SSRI – leki antydepresyjne. Są to leki psychoaktywne, które ograniczają cechy zespołu depresyjnego i zaburzenia nastroju.