Pages Menu
Categories Menu
Zaburzenia somatoformiczne

Zaburzenia somatoformiczne

żółtaczka pokarmowa najczęściej niesie za sobą komplikacje i powikłania http://www.gsk.com.pl/produkty/Butapirazol-50-masc.html

Jest to druga grupa poza zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi zaburzeń nerwicowych dotyczących lęku domniemanego. W tym przypadku osoba chora odczuwa problemy somatyczne(fizyczne) przy braku podstaw ich występowania.

Za główne zaburzenia somatomorficzne uznaje się:

Zaburzenia somatyzacyjne dotyczą one długotrwałych schorzeń fizycznych, które nie potwierdzają się w licznych badaniach. Przebieg takiej choroby jest przewlekły i często ogranicza prawidłowe funkcjonowanie w pracy i w rodzinie.

Hipochondria to nieuzasadnione przekonanie o posiadaniu choroby somatycznej. Osoba chora wszystkie doznania i odczucia podpisuje pod tą chorobę. Taka interpretacja wszystkich czynników wynika z egocentrycznej orientacji. Przekonanie o rozwijającej się chorobie wywołuje niepokój i lęk co może doprowadzić do depresji u osoby chorej.

Psychalgia czyli zaburzenia bólowe dotyczą podobnej kwestii co zaburzenia somatyzacyjne. Odczuwanie silnego bólu, który może zagrażać życiu okazuje się nie mieć istotnego podłoża w badaniach medycznych. W odróżnieniu od somatyzacyjnych zaburzeń tu stan chorego może wywołać ból ale nie w takim stopniu i nasileniu.

Dysmorfofobia jest to zaburzenie psychiczne, związane z lękiem wynikającym z przekonania o nieestetycznym wyglądzie ciała. Chory często wyolbrzymia defekty ciała, jednak przekonanie o takim stanie doprowadza często do popełniania samobójstwa. Choroba ta leczona jest głównie za pomocą leków przeciwdepresyjnych.

Zaburzenia dysocjacyjne objawiają się głównie drżeniem kończyn bądź też utratą czucia w danym obszarze ciała. Podłoże takiego stanu zdrowia osoby chorej nie ma biologicznych przyczyn a jedynie wynika z czynników psychicznych.

Czytaj więcej
Zaburzenia dysocjacyjne

Zaburzenia dysocjacyjne

Zaburzenia te w psychologii określa się jako mechanizmy obronne. Psychika osoba chorej w celu uzasadnienia swoich działań bądź odwrócenia uwagi tworzy dolegliwości fizyczne. Objawy uszkodzenia fizycznego mają pozwolić uniknąć przykrych uczuć i lęku.

Przy tej chorobie można spotkać się z wieloma odmianami zaburzeń dysocjacyjnych:

Amnezja dysocjacyjna to utrata pamięci spowodowana silnym urazem psychicznym. Może to być całkowita odmiana gdzie dochodzi do utraty własnej tożsamości bądź

Czytaj więcej
Zaburzenia związane z lękiem

Zaburzenia związane z lękiem

Przy podziale zaburzeń nerwicowych odczuwany lęk występuje przy zaburzeniach związanych ze strachem i tych dotyczących samego lęku. W ramach zaburzeń związanych z lękiem możemy dokonać podziału według horyzontu czasowego występowania objawów: zespół lęku napadowego oraz zespół lęku uogólnionego.

Lęk napadowy zwany również zespołem paniki objawia się nagłymi napadami silnego strachu. Ataki te są niespodziewane i nie mają odbicia w rzeczywistym zagrożeniu.

Czytaj więcej