Pages Menu
Categories Menu
Zaburzenia somatoformiczne

Zaburzenia somatoformiczne

Jest to druga grupa poza zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi zaburzeń nerwicowych dotyczących lęku domniemanego. W tym przypadku osoba chora odczuwa problemy somatyczne(fizyczne) przy braku podstaw ich występowania.

Za główne zaburzenia somatomorficzne uznaje się:

Zaburzenia somatyzacyjne dotyczą one długotrwałych schorzeń fizycznych, które nie potwierdzają się w licznych badaniach. Przebieg takiej choroby jest przewlekły i często ogranicza prawidłowe funkcjonowanie w pracy i w rodzinie.

Hipochondria to nieuzasadnione przekonanie o posiadaniu choroby somatycznej. Osoba chora wszystkie doznania i odczucia podpisuje pod tą chorobę. Taka interpretacja wszystkich czynników wynika z egocentrycznej orientacji. Przekonanie o rozwijającej się chorobie wywołuje niepokój i lęk co może doprowadzić do depresji u osoby chorej.

Psychalgia czyli zaburzenia bólowe dotyczą podobnej kwestii co zaburzenia somatyzacyjne. Odczuwanie silnego bólu, który może zagrażać życiu okazuje się nie mieć istotnego podłoża w badaniach medycznych. W odróżnieniu od somatyzacyjnych zaburzeń tu stan chorego może wywołać ból ale nie w takim stopniu i nasileniu.

Dysmorfofobia jest to zaburzenie psychiczne, związane z lękiem wynikającym z przekonania o nieestetycznym wyglądzie ciała. Chory często wyolbrzymia defekty ciała, jednak przekonanie o takim stanie doprowadza często do popełniania samobójstwa. Choroba ta leczona jest głównie za pomocą leków przeciwdepresyjnych.

Zaburzenia dysocjacyjne objawiają się głównie drżeniem kończyn bądź też utratą czucia w danym obszarze ciała. Podłoże takiego stanu zdrowia osoby chorej nie ma biologicznych przyczyn a jedynie wynika z czynników psychicznych.

Czytaj więcej
Zaburzenia dysocjacyjne

Zaburzenia dysocjacyjne

Zaburzenia te w psychologii określa się jako mechanizmy obronne. Psychika osoba chorej w celu uzasadnienia swoich działań bądź odwrócenia uwagi tworzy dolegliwości fizyczne. Objawy uszkodzenia fizycznego mają pozwolić uniknąć przykrych uczuć i lęku.

Przy tej chorobie można spotkać się z wieloma odmianami zaburzeń dysocjacyjnych:

Amnezja dysocjacyjna to utrata pamięci spowodowana silnym urazem psychicznym. Może to być całkowita odmiana gdzie dochodzi do utraty własnej tożsamości bądź

Czytaj więcej
Zaburzenia związane z lękiem

Zaburzenia związane z lękiem

Przy podziale zaburzeń nerwicowych odczuwany lęk występuje przy zaburzeniach związanych ze strachem i tych dotyczących samego lęku. W ramach zaburzeń związanych z lękiem możemy dokonać podziału według horyzontu czasowego występowania objawów: zespół lęku napadowego oraz zespół lęku uogólnionego.

Lęk napadowy zwany również zespołem paniki objawia się nagłymi napadami silnego strachu. Ataki te są niespodziewane i nie mają odbicia w rzeczywistym zagrożeniu.

Czytaj więcej
Fobia

Fobia

Fobia jest to lęk przed określonym przedmiotem, wydarzeniem czy sytuacją. Osoby chore starają się unikać tych rzeczy przez co ich funkcjonowanie w społeczeństwie może być znacznie utrudnione.

Chory pomimo świadomości o absurdalności swojego zachowania nie jest w stanie przezwyciężyć niepokoju i strachu. Fobie dotyczą głównie zwierząt (np. pająków), określonych pomieszczeń (np. wind) ale także kontaktów społecznych(socjofobia).

Występowanie fobii wiąże się z

Czytaj więcej
Przyczyny i skutki nerwicy

Przyczyny i skutki nerwicy

Za przyczyny występowania nerwicy uznaje nałożenie się na siebie wymagań społecznych, czynników biologicznych i przeżyć traumatycznych. Wymagania ze strony rodziny wobec naszej roli społecznej oraz wymagania w pracy mogą mieć wpływ na zaburzenia nerwicowe.

W przypadku czynników biologicznych to stan  fizyczny i stan układu nerwowego czy też dziedziczone cechy temperamentu  mogą być przyczynami nerwicy. Za przeżycia traumatyczne można uznać urazy psychiczne i przewlekły stres.

Czytaj więcej
Obsesja

Obsesja

Za obsesje nauka uznaje zaburzenia lękowe, które wyrażają się pojawieniem się irracjonalnych myśli i impulsów. Jednocześnie towarzyszy temu przekonanie o ich absurdalności i chęć pozbycia się ich.

Właśnie ta świadomość, że myśli te pochodzą z umysłu chorego odróżnia obsesję od urojenia. Objawy obsesji można podzielić na cztery główne grupy występowania: agresja, higiena i zdrowie, interakcje społeczne, religie.

Pierwsza z nich dotyczy pojawiania się u osoby chorej myśli

Czytaj więcej