Pages Menu
Categories Menu
Kompulsja

Kompulsja

http://www.gsk.com.pl/produkty/Relanium-2mg-tabletki.html

Kompulsja Jest to natręctwo ruchowe wywołane przez zaburzenia lękowe. Przejawia się ono występowaniem   u chorego czynności przymusowych tak zwanych rytuałów.

Osoby z kompulsją poprzez powtarzanie danych czynności chcą jak najbardziej ograniczyć, nie dopuścić do niebezpieczeństwa. Podejmowanie rytuałów ma stanowić zabezpieczenie przed niebezpieczeństwem.

Dotyczy to głównie nadmiernego dbania o czystość, sprawdzania wszystkiego wiele razy.  Dlatego, że są to stałe rytuały można łączyć kompulsję z obsesją. U osoby chorej pojawiają się myśli o wykonaniu rytuału i osoba musi je wykonać.

Za główne rodzaje zachowań kompulsywnych uznaje się: kompulsje kontrolujące. Dotyczą one zapobieganiu nieszczęścia: wracanie się czy dotykanie przedmiotów określoną ilość razy.

Arytmomania to choroba na, którą choruje popularny detektyw Monk. Musi on dotknąć dany przedmiot określoną liczbę razy by uniknąć niepożądanych wydarzeń, które według chorego wystąpią, gdy nie wykona on swojego rytuału. Chory wie o irracjonalności swoich zachowań jednak poczucie lęku sprawia, że nie jest on w stanie zaprzestać ich wykonywania.

Drugim najczęstszym typem zachowań kompulsywnych jest rytuał związany ze sprawdzaniem danych rzeczy by zachować bezpieczeństwo. Występuje to głównie przy wychodzeniu z domu: kilkukrotne sprawdzanie czy wyłączyliśmy żelazko.

Po wyjściu z mieszkania wracamy by sprawdzić czy zakręciliśmy krany z wodą. Gdy już jesteśmy na ulicy wracamy by sprawdzić czy drzwi od mieszkania są dobrze zamknięte.

Ta kompulsja wiąże się z ruminacją. Są to obsesyjne myśli dotyczące jakości i faktu wykonania danych czynności. Wątpliwości czy wykonaliśmy daną czynność: zamknięcie domu, zakręcenie kranu.

Kompulsja objawia się również poprzez określone sposoby mycia, czyszczenia mieszkania. Podobnie dotyczy to ubierania się i rozbierania. Które musi przebiegać według określonej metody.

Za objawy kompulsywne uznaje się ciągłe liczenie (na głos lub w myślach) według określonej metody. Przy dokonywaniu danej czynności osoba chora liczy i często pojawiają się u niej wątpliwości czy wykonuje to prawidłowo.

Często w takich przypadkach występuje przymus powtórzenia czynności. Powtarzanie czynności  w określonej liczbie jest też objawem kompulsji,    w tym przypadku dochodzi również do wątpliwości o prawidłowości wykonaniu.