Pages Menu
Categories Menu
Objawy nerwicy

Objawy nerwicy

Valtrex 500mg

Przejawy zaburzeń nerwicowych możemy podzielić na te, które wykonywane są w kontaktach interpersonalnych oraz te, które chory wykonuje kiedy jest sam. W życiu społecznym osoby znerwicowane objawiają się perfekcyjnością. Przy pracy zespołowej czy też pracy indywidualnej jedynym zadowalającym rezultatem jest doskonałość wykonanego zadania.

Kolejnym przejawem nerwicy może być zbytnie skupienie się na sobie. Egocentryzm i nieuzasadnione oczekiwania wobec otoczenia do poświęcenia odpowiedniej

Czytaj więcej