Pages Menu
Categories Menu
Derealizacja i depersonalizacja

Derealizacja i depersonalizacja

Synflorix

Derealizacja i depersonalizacjaJest to jeden z objawów zaburzeń funkcji poznawczych występujący przy chorobie nerwicowej. Nauka określa derealizację jako zaburzenie psychiczne przy odczuwaniu zmian otoczenia.

Osoba chora odczuwa jakby otaczający ją świat ulegał zmianie i stawał się nierealny. Za główną przyczynę derealizacji podaje się lęk, ale może ona wystąpić również u osób trwale zmęczonych.

Przy derealizacji może pojawić się depersonalizacja. Oba te zaburzenia psychiczne bardzo często sobie towarzyszą. Osoba chora na depersonalizację odczuwa zmiany w sposobie myślenia i we własnej tożsamości.

Objawia się ona odczuwaniem utraty kontroli nad psychiką czy brak wpływu na zmianę osobowości. Pomimo, że dla chorego są one jak najbardziej rzeczywiste są to głównie urojenia i omamy psychiczne.