Pages Menu
Categories Menu

Najnowsze artykuły

Obsesja

Za obsesje nauka uznaje zaburzenia lękowe, które wyrażają się pojawieniem się irracjonalnych myśli i impulsów. Jednocześnie towarzyszy temu przekonanie o ich absurdalności i chęć pozbycia się ich.

Właśnie ta świadomość, że myśli te pochodzą z umysłu chorego odróżnia obsesję od urojenia. Objawy obsesji można podzielić na cztery główne grupy występowania: agresja, higiena i zdrowie, interakcje społeczne, religie.

Pierwsza z nich dotyczy pojawiania się u osoby chorej myśli

Objawy nerwicy

Przejawy zaburzeń nerwicowych możemy podzielić na te, które wykonywane są w kontaktach interpersonalnych oraz te, które chory wykonuje kiedy jest sam. W życiu społecznym osoby znerwicowane objawiają się perfekcyjnością. Przy pracy zespołowej czy też pracy indywidualnej jedynym zadowalającym rezultatem jest doskonałość wykonanego zadania.

Kolejnym przejawem nerwicy może być zbytnie skupienie się na sobie. Egocentryzm i nieuzasadnione oczekiwania wobec otoczenia do poświęcenia odpowiedniej